2. Tecnologia

<<Anterior

Al existir interaccionem amb l'entorn, i per tant el modifiquem contínuament. La història de les espècies que habiten la Terra, així com el seu èxit per a conservar-se, rau en la relació que han mantingut i mantenen amb el seu medi. Parlem aleshores d'equilibri.

Per a saber quina és la nostra relació amb el medi, i valorar-ne la seua nocivitat o innocuïtat, cal formular-nos una pregunta fonamental: quines conseqüències té eixa modificació que pretenem?
Amb açò ens estem preguntant quin és el procés exacte i complet que cal per tal de fabricar, construir o produir el nostre propòsit, i a més, quines seqüeles -directes i indirectes, voluntàries i involuntàries, conscients i inconscients- deriven d'eixe procés. O siga, estem en equilibri amb el medi?

En poques paraules, si els canvis que pretenem fer al medi no trenquen l'equilibri, parlarem de l'ús de tecnologia simple; i si ho fan, parlarem de tecnologia complexa. Açò pot semblar un tant abstracte, com que no sabríem on ficar "la línia" per a saber si trenquem l'equilibri o no el trenquem. En realitat no existeix tal línia que determina concretament quan ens n'estem passant, sinó que hi ha unes condicions generals que garanteixen o no mantenir un equilibri amb el medi. A continuació explicarem els dos tipus de tecnologia.

Tecnologia simple

És aquella que qualsevol pot produir sense emprar grans quantitats de matèria primera i energia, de manera que la comunitat és capaç d'autoabastir-se. Suposa manipulació, relació i incidència en l'entorn, però no afecta al funcionament i tendència general dels ecosistemes. Aquesta tecnologia respon a un model de societat senzilla: organitzada en xicotetes agrupacions autònomes, amb persones que es coneixen directament, integrada en el medi natural, sense tendir al creixement ni l'expansió.

Tecnologia complexa

Requereix de grans quantitats d'energia per a ser produïda, distribuïda, utilitzada i fins i tot rebutjada i/o reciclada. També es fa necessària l'obtenció de matèria primera en grans quantitats que, amb freqüència, és portada de llocs llunyans, ja que no es troba en l'entorn més proper. Fomenta una societat que busca artefactes cada cop més complexos. Dita societat es caracteritza per: especialització, jerarquies, desigualtats, sedentarisme, burocràcia... Aquesta tecnologia interfereix en els mecanismes de regulació dels ecosistemes, alterant el seu funcionament de manera irreversible en la majoria dels casos.

Conclusió

Llavors concloem que, el tipus de tecnologia que utilitzem definirà el nostre estil de vida d'una manera determinant.